عباس نژاد سروری طراح فرش کرمان در گذشت

به گزارش خبرنامه کارایان به نقل از پایگاه خبری فردای کرمان، عباس نژاد سروری طراح برجسته فرش دستباف کرمان و خالق نقشه های زیبا و بازار پسند «سرام سروری» به دیار باقی شتافت.
مرحوم نژاد سروری متولد سال 1308 در کرمان است و از سال 1320 در کارگاه های مرحوم احمد یزدانپناه کار خود را آغاز کرده بود. وی از معدود طراحان فرش کرمان به شمار می رفت که تقریبا در تمامی سبک های طراحی فرش کار نموده بود.

عباس نژادسروری

مرحوم نژاد سروری از طراحان مستقل قالی کرمان به شمار می رفت و مدتی نیز در شرکت سهامی فرش ایران فعالیت نموده بود.از جمله توليد كنندگاني كه از ابتدای استقلال کاری استاد نژاد سروری با او كار مي‌كرد، شكرالله خواجه‌حسيني بود. از ديگر كارگاه‌ها و تجار كرمان كه از ايشان طرح خريداری می‌كردند می‌توان كارگاه‌های اژدری، حاج احمد فروزی، احمد ارجمندی و دباغيان و سيد مهدی انوری و… را نام برد. علاوه بر تجار كرمان بسياری از توليد كنندگان فرش دستباف راور نیز طرح‌های مورد نياز خود را به ايشان سفارش می‌دادند، از جمله می‌توان، می توان حاج غلامرضا كمالی، پنجعلی فتاحی، مرتضوی، نصرالله كاربخش و اصغر كاربخش را نام برد.
پژوهشکده فرش کارایان درگذشت این استاد بزرگ را به جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می گویید. روحش شاد.

منبع خبر: فردای کرمان

ادامه مطلب

گذری بر زندگی‌ میرزا مصطفی کمال سـلطان‌ تجارت‌ فرش کرمان

سلطان تجارت فرش کرمان (گذری بر زندگی میرزا مصطفی کمال)
مصطفی کمال
(صفحه 50)
اگرچه‌ مـرحوم‌ مـحمد‌ ارجـمند کرمانی با ارائه قالیهای‌ منحصربه فرد خود به بازارهای جهانی،عنوان پرافتخار «سلطان فرش»را‌ از بین تمامی قـالیبافان مشهور ایران،به‌ خود اختصاص داد و فرش کرمان را‌ از حیث کیفیت،شهره‌‌ خاص‌ و عام نـمود،لکن شهر کرمان سـلطان فـرش‌ دیگری هم داشت که با عرضه‌ گسترده قالی‌ کرمان به خارج از کشور،با صدور قالیهای نفیس خود‌،نام‌ کرمان را از شرقی‌ترین کشور دنیا یعنی چین تا غـربی‌ترین قاره کره خاکی یعنی آمریکا،پرآوازه ساخته‌ بود؛ و او کسی نبود جز مرحوم میرزا مصطفی کمال که‌ بی‌شک پرداختن به‌ خلاصه‌ ایی‌ از زندگی و فعالیت‌های‌ تجاری این انسان موفق برای مردم فرهنگ دوست‌ میهنمان خـالی از لطـف نخواهد بود.
(صفحه 52)
(1880) میلادی برابر با (1260 شمسی)، در عثمانی(ترکیه امروزی) بدنیا آمـد،لکـن در دوران کودکی،به دلیل کشتار ارامنه این کشور که در‌ سال‌‌ 1311 هجری قمری برابر با 1272 هجری شمسی توسط سلطان عبد الحمید، پادشاه وقت عثمانی صورت گرفت، وی به رغم مهاجرت تمامی‌ بـستگانش بـه آمریکا، به اتفاق چند تن‌ از‌ خویشان‌ خود به ایران پناه آورد‌ و در‌ کالج‌ اصفهان مشغول به تحصیل شد.ب عد از پایان تحصیلات و درست در عنفوان جوانی به دلایل نامعلومی به کرمان کوچ کـرد و از‌ ایـن‌ تـاریخ‌ تا پایان عمر در این شـهر سـاکن گـردید‌.
در‌ کرمان سرنوشت برای او چنین درنظر داشت که با زن مؤمنه‌ای‌ از خانواده‌ای اصیل روبرو شود که در فاصله‌ شش‌ سال‌ زندگی مشترک، سه فـرزند بـه نـام‌های نصرت، شکوت و امیر برای‌ او به ارمغان آورد، لکن قـضا را بـراین بود که مصطفی کمال، همسر کاردان خود را،بعد از‌ بدنیا‌ آمدن‌ سومین فرزند خود، در عین جوانی از دست بدهد، ولی‌ عـلی‌رغم‌ بـرخوردار‌ شـدن از ثروت و مکنت فراوان، تا پایان عمر،همواره‌ با شانه خـالی کردن از ازدواج مجدد‌، به‌ این‌ زن کرمانی وفادار بماند.
اما آنچه که لیاقت و شایستگی مصطفی کمال را‌ به‌ اثبات‌ می‌رساند، ایـن اسـت کـه وی در منطقه‌ای توانست خود را به عنوان یکی از‌ صاحبان‌‌ بزرگ‌ صنعت قالیبافی مـطرح نـماید، که سابقه فرش مرغوب و بادوامش‌ به قول نویسنده کتاب«هنر‌ و صنعت‌ قالی در ایران» به «قبل از دوران صـفویه» بـرمی‌گردد،شهری که در زمان‌ این‌ سلسله‌ نیز،یکی از مراکز
(صفحه 53)
بزرگ قالیبافی ایران محسوب مـی‌شد.
بـهر حـال‌ میرزا‌ مصطفی‌ کمال را بایستی یکی از قالیبافانی دانست که‌ در توسعه صنعت فرش کرمان و اشاعه شـهرت‌ و مـعروفیت‌ آن به خارج‌ از کشور،نقش به سزایی داشته و محقق بزرگی چون‌ سیسیل‌‌ ادواردز‌، نویسنده کـناب «قـالی ایـران»را براین عقیده واداشته که «در فاصله سالهای 1922 تا 1929‌ میلادی‌» ،صنعت‌ قالیبافی کرمان،هم از لحاظ کـمیت و هـم از حیث کیفیت، به عالی‌ترین‌ مدارج‌ ترقی و تعالی‌ رسید، به‌ طوری که در حدود 5000 دستگاه بـافندگی در آن اشـتغال‌ داشـت‌.
با تطبیق‌ نمودن‌ سالهایی که نگارنده‌ کتاب قالی ایران،از آن به عنوان عالیترین مدارج‌ ترقی قـالی کـرمان یاد کرده، با تاریخ‌‌ هجری‌ شمسی‌ (1922 تا 1929 میلادی برابر با 1301‌ تا‌ 1308 شـمسی)، درمـی‌یابیم کـه وی درست زمانی را دوران تعالی قالی کرمان دانسته‌ که‌‌ کارگاه‌های قالیبافی مصطفی کمال، در‌ شهر‌ کرمان، تولیدات‌ مـرغوب‌‌ خـود‌ را در عـدل‌بندی‌های انبوه، به وسیله‌ شتر‌ به بندرعباس و از آنجا از طریق کشتی، روانه بندر نـیویورک در کـشور‌ آمریکا‌ می‌ساخته است؛ که‌ همین تجارت انبوه‌ و صادرات بی‌وقفه فرشهای مصطفی‌ کمال‌ به‌ خارج از کشور، بـالاخص‌ آمـریکا‌ بود که موجب گردید در همین زمان‌ یا در آغاز قرن بیستم،قالی‌ کـرمان‌ را سـراسر جهان آن روز‌ بشناسند‌ و کرمان‌ یکی از بزرگترین‌ مراکز‌ قـالیبافی جـهان نـام بگیرد‌.
با‌ استناد به اسناد و مدارک مـوجود در سـازمان اسناد ملی کرمان، چنین درمی‌یابیم که مصطفی‌ کمال‌،مدتی قبل از سال 1290 هجری‌‌ شـمسی‌،در کـرمان‌ اقدام‌ به‌ راه اندازی کارگاه‌های‌ قـالیبافی‌ نـمود و با گـذشت زمـان‌ بـه گسترش‌
(صفحه 54)
و تـوسعه آنها همت‌ گمارد‌ و موفق شد در مدت اندکی، شرکت‌ قالیبافی‌ بزرگی‌ را‌ با‌ عـنوان«طـاوشانجیان» راه‌ اندازی‌ کند و توجه تجار بـزرگ فرش دنیا را به خـود جـلب نماید، به‌طوری که تبادلات تـجاری وی با‌ جفرسون‌ آمریکایی، یکی از بزرگترین تجار فرش دنیا‌، برای‌ او‌ در‌ کشور‌ آمریکا‌، آن‌چنان مـعروفیتی بـه همراه‌ آورد که بندر نیویورک، کـشتی مـسافربری عـظیم‌ نورماندی را پانزده دقـیقه بـه خاطر تاخیر وی از حرکت بـازداشتند تـا این بافنده و تاجر فرش های‌ سحرآمیز کرمان،از رجعت به‌ سمت شهر کوچک خود باز نماند چـرا کـه به عقیده سیسل ادواردز،اگرچه «کرمان شـهری اسـت‌ با بـناهای خـشت و گـلی که مقداری از آن نیز ویـران‌‌ شده‌ است...و به هیچ‌ وجه شهری برجسته و قابل‌ ملاحظه به شمار نمی‌رود، با این همه نـام آن در سـراسر جهان شهرت دارد زیرا بهترین نوع قـالی تـوسط مـردم ایـن‌ شـهر بافته‌ می‌شود‌».
و امـروز مـا شاهدیم که مردم کرمان از مردان خلاق و پرتلاشی چون مرحوم مصطفی کمال به عنوان یکی از کسانی کـه مـوجبات شـکوه و شهرت‌ جهانی‌ قالی کرمان‌ را فراهم آوردند‌ و بـا‌ هـنر مـنحصربه‌ فرد خـود،بـر لوح زریـن‌ افتخارات بی‌شمار مردم این دیار، نقش‌ونگاری‌ جادوئی پدید آوردند، به نیکی یاد می‌کنند، لکن، این پایان‌ حکایت قالی‌ کرمان‌ نیست، چرا که محققان‌ و متخصصان‌‌ بزرگ قالی دنـیا براین عقیده‌اند که «نفیس‌ترین و ظریف‌ترین قالی ایران یا بهتر بگوئیم قالی دنیا در شهر کرمان تهیه می‌شود...به این ترتیب می‌توان با اطمینان خاطر، نشان افتخار را‌ به‌ قالیبافان کرمان اعطا کـرد».
و بـالاخره مصطفی کمال،یکی از جمله قالیبافان و تجار معروف فرش کرمان در سال 1330 در تهران دارفانی را وداع گفت‌ و در جوار حرم مطهر حضرت عبد‌ العظیم‌ به خاک‌ سپرده شد.
اما سزاوار است تا از بافندگان فـرش، ایـن هنرمندان بی‌نام و نشان صنعت قالی کرمان نیز‌ یادی به میان آوریم، همانان که رنگ سرخ‌ جبینشان،در کارگاه‌های‌ تاریک‌ و نمور‌ فرش بافی با زردی گـرائید، لکـن سر پنجه‌های نقش آفرینشان، پایـان هـنر را با هارمونی چشم‌نواز نخ‌ و ‌‌رنگ‌ وگره به منصه ظهور نشاند تا داوران هنر و صنعت‌ قالی ایران اعتراف‌ کنند‌ که‌«... شـاهکار قـالی‌های ایران قالی کرمان اسـت. طـرح و انتخاب رنگ‌ در این‌ قالی‌ها به حد اعجاز زیب و خیال‌انگیز است. در قالی کرمان را‌ به ندرت‌ می‌توان از‌ نظر‌ رنگ با یکدیگر شبیه دانست.رنگهای انتخاب شده‌ا ی‌ که هنرمندان قالیباف و طراح کرمانی کـنار هـم قرار می‌دهند و طرحی‌ که با این رنگ ها ساخته می‌شود کمتر می‌توان از آنها خرده گرفت و یا‌ بهتر از آن را انتخاب نمود».
اما اکنون دیر زمانی است که با پایان زندگی اکثر بافندگان فـرش، ایـن هنرمندان بـی‌نام و نشان صنعت قالی کرمان،معدود تجار بزرگی‌ چون مصطفی کمال‌، شهرت‌ جهانی قالی کرمان به یادها و خـاطره‌ها پیوسته و این میراث ارزشمند ملی، در زوالی‌
(صفحه 56)
ناباورانه‌، آرزوی‌ آن روزی را بر دل شیفتگان این هنر گذاشته که بـاز ‌ ‌هـم از فرش کرمان این‌گونه تعریف شود: «هیچ متاعی با قالی کرمانی‌ که از پشم یـا ابـریشم بـافته‌ می‌شود‌ و از لحاظ نفاست و ظرافت و رنگ‌آمیزی فوق العاده اعلا و ممتاز است نمی‌تواند رقابت کند و این‌ صـنعت بطور قطع از نفیس‌ترین صنایع ظریفه‌ای است که در دنیا بوجود آمده و بدون اغراق‌ یـک‌ پارچه‌ قالی کرمان هـر قـسم قالی‌ دیگری‌ را‌ تحت الشعاع قرار می‌دهند».

اطلاعات منبع:
گنجینه اسناد
مولف: بابک افشار
بهار و تابستان 1380 - شماره 41 و 42
صفحات نقل شده: (از صفحه 50 تا 56)


این فایل دارای تصاویر است برای دسترسی به فایل تصاویر می توانید نسخه pdf آن را دانلود نمایید.
دانلود مقاله

ادامه مطلب

یادنگار طراحان فرش کرمان

یادنگار طراحان فرش کرمان


یادنگار طراحان فرش کرمانعلی صاحب الزمانی و حسن صوتی یکی از طرحهای قدیمی کرمان را معرفی می کنند. تصویر علی صوتی بر دیوار کارگاه دیده می شود.

این تصویر و فضای تاریک کارگاه نمودار کاملی از انحطاط و درماندگی هنری است که روزی مایه فخر و مباهات قالیهای کرمان بود.


منبع عکس:کتاب طراحان بزرگ فرش ایران/مولف: شیرین صوراسرافیل/انتشارات پیکان/چاپ دوم 1381/صفحه 338

ادامه مطلب

قالی یا فرش بافی در کرمان

استان کرمان
کرمان و شهرهای اطراف آن از کانون های مهم قالیبافی ایران است. قالی کرمان سه پوده است و با گره فارسی بافته می شود. اصطلاح جفت که نصف رج است در کرمان رایج است. به این معنی که وقتی می گویند قالی ۳۵ جفت یعنی قالی ۷۰ رج و میزان محاسبه آن ذرع و برابر ۱۰۴ سانتیمتر است.
حوزه قالی بافی کرمان در مدت یک قرن و نیم، سه دوره متمایز را پشت سر گذارده است. در حال حاضر، قالی کرمان با طرح های باغی، ماهی درهم، سبزیکار، شاه عباسی، درختی، قاب قرآنی و چند طرح دیگر بافته می شود که متأسفانه در برخی از تولیدات به طور کمانه شیب (بی گره بافی) استفاده می شود. قالی بافی در حوزه کرمان، در شهرهای کرمان، راور، زرند و رفسنجان به شیوه شهری است ولی در مناطق سیرجان، بافت، شهربابک و روستاهای اطراف آن، به شیوه روستایی است. در این حوزه قالیچه افشار با طرح شکسته و نقش مرغ و ترنج و درخت، محصول بافندگان ایل افشار کرمان معروفیت دارد.

کتاب منبع: فرش ایران، فضل الله حشمتی رضوی، ناشر: تهران-دفتر پژوهشهای فرهنگی- سال 1380- صفحه 35 و 36

ادامه مطلب

ارسال فرش دستباف کرمان به نجف اشرف

اولین محموله فرش دستباف صحن حضرت زهرا(س) از کرمان به نجف اشرف ارسال شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مدیر پروژه بافت فرش ستاد عتبات عالیات استان کرمان گفت: این محموله 83 تخته فرش در قالب 1145 متر مربع اولین محموله صادراتی از گمرک کرمان برای صحن حضرت زهرا (سلام الله علیها) به نجف اشرف ارسال می شود.
مهدی تویسرکانی افزود: از ابتدای سال 1394 بافت تعدادی فرش دستباف به میزان 30 هزار متر مربع در شهرستانهای استان کرمان آغاز شد که تا کنون بیش از 2600 متر مربع در قالب 190 تخته بافته شده است.
بگفته وی از این 190 تخته فرش دستباف 76 تخته بهمن پارسال از طریق گمرک استان ایلام به نجف اشرف ارسال شد.
مدیر پروژه بافت فرش ستاد عتبات عالیات استان کرمان خاطرنشان کرد: 180 نفر بافنده در 14 کارگاه با 75 دار قالی در شهرستانهای استان از جمله کرمان، رفسنجان و راور، شهربابک، رابر و ... مشغول به بافندگی هستند که این افراد ماهانه 70 متر مربع قالی را می بافند.
تویسرکانی اظهار داشت:قرار است این فرش در صحن مزین به نام حضرت زهرا ( س) در حرم مطهر امیرمومنان حضرت علی (ع) پهن شود.


خبرنامه کارایان

ادامه مطلب

شبی برای فرش دستباف کرمان

صنعت فرش اگر چه تاکنون نتوانسته در تقویم رسمی کشور روزی را به نام خود ثبت كند اما در کرمان، هشتم دي‌ماه 97، به گردهمايي گرم پیشکسوتان، فعالان و دست اندراکاران فرش در استان اختصاص یافت و به نام "شب فرش كرمان" مزين شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي كرمان، در برنامه ویژه این شب، سالن برگزاری به فرش های نفیس و زیبا، دارهای قالی و مبلمان قالی، مزین شده و همه آنها برای نشان دادن هر چه بهتر زیبایی، عظمت و قدمت فرش کرمان و احترام به پیشکسوتانش تدارک دیده شده بود. همه آمده بودند، از بافنده، نقش خوان، طراح، تولیدکننده و صادرکننده فرش تا مسئولان و بزرگان فرش در سطح ملی و استانی تا حرف های یکدیگر را بشنوند، بنشینند پای دار قالی و غصه ها را خالی کنند و برای بازگشت فرش کرمان به عرش چاره‌ای بیندیشند.

رئیس اتاق کرمان در این آئین با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلاتی در صنعت فرش کرمان وجود دارد، گفت: سابقه، محبوبیت و شهرت جهانی فرش کرمان بر کسی پوشیده نیست و با دیدن آثار و زحمات چندین دهه پیشکسوتان این عرصه می توان به نشاط گذشته فرش پی برد. سید مهدی طبیب زاده، با ابراز امیدواری نسبت به همکاری مسئولان و فعالان صنعت فرش برای بازگشت فرش به دوران اوج، رونق و قدرت خود، افزود: اتاق کرمان در زمینه آسیب شناسی صنعت فرش با کمک شرکت شهرکت های صنعتی و با بهره گرفتن از مطالعات انجام شده به راهکارهایی برای رونق و بهبود وضعیت فرش دست یافته است.

وی ادامه داد: امیدواریم با استفاده از تجربه گذشتگان، ورود بیشتر فعالان این عرصه و استفاده از روش‌های جدید بتوانیم از هدر رفتن این سرمایه اجتماعی جلوگیری و صنعت فرش را احیا کنیم. وی اظهار کرد: در دو سال گذشته سالن های مستقل در نمایشگاه های بین المللی فرش در اختیار تولید کنندگان و فعالان صنعت فرش کرمان قرار گرفت تا گردهمایی آنها در یک سالن و به نمایش گذاشتن مجموعه کاملی از تولیدات کرمان، مسیر هموارتری برای رونق دوباره بازار فرش استان فراهم شود.

طبیب زاده با بیان اینکه از بکارگیری شیوه های مدرن برای احیای صنعت فرش غافل نشده‌ایم، افزود: با استفاده از برگزاری استارت آپ‌ها، ایده‌های جدید را از مبتکران و فعالان این صنعت، دریافت کرده و در طراحی، تولید و بازاریابی نیز جوانان را در کنار پیشکسوتان صنعت فرش قرار داده‌ایم.

وی از اجرای طرح شناسنامه دار کردن فرش کرمان سخن گفت و افزود: با همکاری دانشگاه‌ها، چاپ کتاب های فرش راور و فرش کرمان در حال انجام است. رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: همچنین مسابقه نقاشی با موضوع فرش در خانواده برای مقاطع سنی 4 تا 10 سال برگزار شد که 80 نفر آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کردند و بزودی از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.

جایگاه از دست رفته فرش کرمان در جهاندر ادامه فعال و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مشکلات صنعت فرش، گفت: بافندگان فرش کرمان از مسیر واقعی، سالم و اصالت بافت خارج شده‌اند و فرش کرمان جایگاه شایسته خود را در دنیا از دست داده است. محسن جلال پور، با تاکید بر تلاش برای دست یابی به جایگاه گذشته فرش اظهار کرد: دولت و حاکمیت باید اجرای فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار و خود نقش نظارتی را ایفا کنند تا اقتصاد کشور رونق یابد.

دولت نباید متولی صنعت فرش باشداستاندار کرمان نیز در این آئین، صنعت فرش کرمان را نیازمند داشتن متولی مشخص دانست و گفت: دولت نباید به طور مستقیم متولی این صنعت باشد که البته مایل به حضور اجباری در این صنعت نیست. محمدجواد فدایی، به سابقه صنعت فرش در کرمان اشاره و بیان کرد: ارائه برنامه زمان بندی و عملیاتی از سوی دست اندرکاران فرش دستباف برای ارتقاء وضعیت فرش کرمان و رسيدن به جایگاه اصلي خود ضروری است که به نظر می رسد با برنامه ریزی دقیق یک ساله می توان ظرفیت صادرات، تعداد شاغلان و درآمد این صنعت را دو برابر کرد.

وی افزود: با بالا بردن کیفیت مواد اولیه تولید فرش و ارائه طرح های مناسب و خلاقانه می توانیم به جایگاه اولیه خود در صنعت فرش برسیم و استانداری کرمان آماده انجام هر اقدامی برای احیای این صنعت با هدایت پیشکسوتان است.
شب فرش کرمان

ضرورت برنامه ریزی در هنر و درآمد فرش کرمان برای توسعه بازار

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در ادامه این آئین به تعداد زیاد بافندگان فرش در استان اشاره کرد و افزود: حدود 40 هزار نفر از مجموع 50 هزار نفر بافنده استان، کارت شناسایی قالی‌بافی دریافت کرده‌اند اما تنها 15هزار نفر آنها بیمه شده‌اند. مهدی حسینی نژاد، در ادامه در رابطه با وضعیت صادرات فرش کرمان تصریح کرد: در دهه 70 صادرات فرش کشور بیش از یک میلیارد دلار و سهم استان کرمان از صادرات این محصول 100 میلیون دلار بود.

وی ادامه داد: صادرات فرش کشور در سال گذشته حدود 350 میلیون دلار و حدود 10 درصد آن متعلق به استان کرمان بود که این میزان، کاهش صادرات فرش را نشان می دهد. حسینی نژاد، با بیان اینکه برند قالی کرمان از قرون گذشته معروف بوده است، اظهار کرد: در 9 ماهه امسال حدود 279 میلیون دلار صادرات فرش بوده که در مقایسه با سال گذشته از وضعیت بهتری برخورداریم.

وی افزود: پیشنهاد می شود با کمک انجمن طراحان فرش کرمان به برنامه ریزی در دو بعد هنر و درآمد فرش پرداخته تا نیاز بازار های هدف این صنعت شناسایی شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با اشاره به راه اندازی کنسرسیوم صادراتی به عنوان یک برنامه ویژه و استراتژیک برای برون رفت از کاهش صادرات فرش، گفت: امیدواریم با تشکیل کنسرسیوم صادراتی و اعتماد ویژه به بخش خصوصی به سرعت به روزهای اوج صادرات فرش کرمان بازگردیم.

خرید شرکت فرش توسط شرکت سرمایه گذاری مللدر ادامه این آئین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از ظرفیت های بسیار خوب در اقتصاد استان را، هنر قالیبافی برشمرد و افزود: صنعت فرش به جز فعالیت اقتصادی، انتقال هنر را نیز بر عهده دارد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی و تغییر نرخ ارز، گفت: صادرکنندگان از وضعیت به وجود آمده می توانند به عنوان یک ظرفیت در صادرات استفاده کنند.

وی بخش عمده فعالیت در صنعت فرش را متشکل از هنر ذهن و دست انسان ها دانست و تصریح کرد: ارزش افزوده حاصل از این صنعت می تواند مبنای جهش در عملکرد فعالان این حوزه باشد. پورابراهیمی، با تاکید بر تجهیز و استاندارد سازی کارگاه های قالی بافی شهرستان راور، افزود: طی سه سال گذشته از ظرفیت بافندگان شهرستان راور برای بافت فرش مورد نیاز عتبات عالیات استفاده شد.

وی از خرید شرکت فرش توسط شرکت سرمایه گذاری ملل خبر داد و گفت: مدیرعامل این شرکت برای راه اندازی 500 دار قالی در کرمان اعلام آمادگی کرده است. وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی هرگونه اقدام در راستای رونق اقتصادی استان و کشور را اعلام می کند، از استاندار کرمان درخواست کرد چاره‌ای اندیشیده شود تا ساختمان قدیمی شرکت ملی فرش واقع در خیابان باستانی پاریزی، به عنوان موزه فرش کرمان خریداری شود.

در پایان این نشست از پیشکسوتان و جمعی از فعالان فرش کرمان كه در نمايشگاه سال جاري تهران حضور داشتند و همچنین برگزیدگان جشنواره ایده ها در فرش دستباف تقدیر شد.


خبرنامه کارایان

ادامه مطلب

استاد احمد رستگاری طراح فرش راور درگذشت

پیشکسوت طراح فرش راور و کرمان، پس از چندی مبارزه با بیماری در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت.
احمد رستگاری

مرحوم رستگاری در سال 1318 در شهر راور به دنیا آمد. وی علاوه بر طراحی فرش، حرفه قالیبافی و صنعت رنگرزی را نیز تجربه کرد و از 15 سالگی طراحی‌ فرش را آغاز نمود.
او در تمامی سبک ها و طرح های فرش کرمان کار کرده و در این زمینه نیز شاگردان فراوانی را تعلیم داده است.
مرحوم رستگاری علاوه بر طراحی فرش در سرودن شعر نیز توانا بود و از شاعران توانمند خطه کرمان به شمار می رود.
پژوهشکده فرش کارایان، درگذشت این استاد فرزانه و شاعر بزرگوار را خدمت جامعه هنرهای سنتی و ادبی کرمان تسلیت می گوید.

خبرنامه کارایان

ادامه مطلب