فرش کرمان با امضای برادران کاستلی(قاسطلی)

نیرکو کاستلی از خانواده ای متمکن و‌ثروتمند ایتالیایی بود و اعضای خانواده وی در استانبول به بانکداری و بازرگانی اشتغال داشتند.
او به تجارت قالی ایران علاقه مند شد و در اواخر قرن ۱۹ میلادی تجارت خود را تحت عنوان(نیرکو کاستلی و برادران) در تبریز و نیویورک آغاز کرد و نیز شرکت برادران کاستلی به سال۱۳۲۸ه.ق/۱۹۰۹م در کرمان گشایش یافت.

فرش کرمان با امضای برادران کاستلی(قاسطلی)

فرش کرمان با امضای برادران کاستلی

تصویر برگرفته از سایت clarmont rug company.com

نویسنده: مهسا احمدی
اینستاگرام:
@m_aa_hsa_carpet.designer

ادامه مطلب